top of page
Arrow Down

KVALITET ER EN SIKKER VINNER!

TJENESTER

Construction Plans

Forprosjekt

Skal du skal videreutvikle funksjonell og fysisk struktur fra skisseprosjektet, må brukerkrav og tekniske krav være på et tilstrekkelig detaljert nivå til at omfang, budsjett og kvaliteter kan defineres.

Architectural Modelling

Økonomistyring

Økonomistyring er metoder og verktøy til bruk for å begrense økonomisk risiko. Kvalitetstyring og økonomistyring kan dermed forståes som to sider av det å styre aktivitetene i en organisatorisk enhet mot målet styrket konkurranseevne.

Construction Site

Prosjektledelse

Hvert prosjekt trenger effektiv styring, ledelse, kontroll og kommunikasjon. Måten dette utøves på er avgjørende for at prosjektet kommer i mål og gir resultater.  Som prosjektleder er det mange ferdigheter man bør beherske, i tillegg til selve lederrollen

SERVICES

OM OSS

Gustav Holding AS er et konsern som ble opprettet i 2013, men organisasjonen har drevet med eiendomsutvikling siden 2002. 

Eier og medarbeidere har til sammen administrert oppføring av fler enn 1200 bygg, herunder eksklusive eneboliger, terrasseblokker, klubbhus, næringsbygg, sykehjem, omsorgsboliger, barnehjem, barnehage og veianlegg, med et samlet areal på mer enn 150.000 m2.

 

Administrasjonen har mer enn 20 års erfaring innen eiendomsutvikling.

PROSJEKTER

Gustav Holding AS er kontinuerlig på jakt etter eiendommer som kan egne seg til boligbygging. Vi har lang erfaring og solid kompetanse innen eiendomsutvikling.

Vi er interessert i eiendommer som ligger sentrumsnært og/eller er tilknyttet kollektivtransport. Dette er i tråd med kommunenes føringer om fortetning rundt kollektivknutepunkt. Vi ønsker i størst mulig grad å foreta omregulering til boligformål selv. Dette sånn at vi kan skape det optimale boligområdet for sluttbruker.

Vi er effektive i vårt reguleringsarbeid, og jobber aktivt med å opprettholde effektiv saksgang hos kommunene. Dette for å komprimere behandlingstiden. Eier du en eiendom som krever omregulering setter vi pris på om du tar kontakt med oss for en vurdering. Vi vil også råd gi deg om hvordan du bør gå fram videre.

Type områder som vi er interessert i:

  • Ubebygde områder som kan egne seg for fremtidig boligområde.

  • Bebygde områder med potensial for ombygging, nybygging, rehabilitering osv.

  • Nærings-/industriområder som kan gjøres om til boligområder.

  • Regulerte områder som ikke er bygd ut.

  • Fremtidige boligområder som ligger inne i kommuneplanen i kommunen.

  • Generelt sett er det sentrumsområder som er mest aktuelle, men vi er selvfølgelig åpen for å vurdere andre områder også.

ABOUT

2013

Etableringsår

1200

Antall bygg oppført

150.000

m2 utviklet

20+

År med eiendomsutvikling

Prosjekter
Kontakt

KONTAKT

Besøksadresse:

Gustav Holding AS

Markveien 32

0554 Oslo

E-post: post@gedas.no

bottom of page